Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna rörande ansökningsprocessen. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta respektive skola.

Ja, du kan ansöka till följande årskurser som vi erbjuder på våra olika skolor:

- Erlaskolan Östra F-9
- Erlaskolan Södra F-9*
- Erlaskolan Falun 4-9

*Förskoleklass och åk 1 startar till hösten 2022. 

Vi skickar ut ett antagningsbesked till dig per post. De första beskeden skickas ut under höstterminen med besked om skolstart för höstterminen ett år senare. När du får beskedet kan du välja att tacka ja eller nej till den erbjudna platsen. Du skickar tillbaka ditt svar med den blankett som du får på posten. Vi vill ha ditt svar inom den angivna svarstiden som står i brevet. Du som har tackar nej blir borttagen ur kön. Skulle det hända att du vid ett senare tillfälle vill göra en ny ansökan så får du registrera ett nytt konto i vårt ansökningssystem.

När svarsfristen för den första antagningen har gått ut påbörjas reservantagningen.


Angående val till förskoleklass i Norrköping - Från och med läsåret 21/22 deltar alla fristående skolor i kommunens gemensamma skolval till förskoleklass, så även Erlaskolan. Detta innebär att du som vårdnadshavare får besked via e-tjänsten "Mitt Skolval" som Norrköpings kommun tillhandahåller om vilken skola ditt barn har fått plats på. I detta fall skickas alltså inte ett antagningsbesked per post ut från oss. (Observera att du fortfarande måste ha registrerat ditt barn i vår kö för möjlighet till plats i förskoleklass)

Vi tillämpar syskonförtur och ködatum som urvalsprinciper. Det innebär att;

- de barn som har syskon på skolan har förtur
- det datum då du ansöker om plats till ditt barn är styrande

Vi har inga särskilda ansökningstider utan du kan via ansökningssystemet lämna en ansökan när som helst under året. De första antagningsbeskeden skickas ut under höstterminen med besked om skolstart för höstterminen ett år senare.

Det är bra att göra det. Eftersom antagning görs utifrån både ansökningsdatum och syskonförtur är det bra om du även gör en ansökan för syskon. I vårt ansökningssystem kan du på ett enkelt sätt anmäla flera barn.

Nej. Våra uppgifter är inte offentliga, så det är bara vår personal som hanterar dina uppgifter. Vårt arbete med dina uppgifter regleras av personuppgiftslagen.

Lärande i Sverige AB, huvudman för Erlaskolan, har det yttersta ansvaret för all registrering av personuppgifter (gäller även personuppgifter av känslig karaktär såsom hälso- och sjukvårdsinformation) på våra skolor. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i Personuppgiftslagen. Personuppgifterna används i skoladministrationen bl. a vid betygshantering och frånvarorapportering men även för statistik till SCB samt för internt bruk gällande utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete.

Datainspektionen framhåller att målsättningen med allt arbete rörande personuppgifter skall vara att få en balans mellan den enskildes behov av integritet och samhällets krav på effektiv datahantering.

Detta innebär att bara de personer i vår verksamhet som i sitt arbete behöver just de här personuppgifterna har tillgång till dem. Alla personuppgifter gallras/tas bort den dag ditt barn avslutat sina studier hos oss, allt utifrån bestämmelserna i Arkivlagen.

Du har rätt till att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer i våra register. Om du anser att en uppgift om ditt barn är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång till koordinator på skolan.

Här kan du lära vår Data- och integritetspolicy

Nej, din ansökan om plats på Erlaskolan är inte bindande. Du kommer få ett besked om ditt barn erbjuds en plats som du sedan väljer att tacka ja eller tacka nej till. Vi skickar ut de första beskeden på höstterminen.

Du behöver då kontakta någon av våra Erlaskolor så hjälper vi dig att kolla upp vilken mejladress som finns i vårt system. Kontaktuppgifter hittar du här.

På inloggningssidan finns en knapp för ”Glömt lösenord”. Kicka på denna och ange den e-postadress som du har registrerat. Du kommer få ett mejl med instruktioner om hur du går vidare.

Om du vill ändra något i din ansökan, exempelvis år för skolstart eller din adress kan du logga in i ansökningssystemet med dina inloggningsuppgifter. Du kan när som helst logga in i systemet och göra dina ändringar.

Observera att du inte kan ändra år för skolstart om du och ditt barn redan har blivit erbjuden en plats.

För att efteranmäla syskon loggar du in i ansökningssystemet. Du behöver inte skapa ett nytt konto utan loggar in med dina inloggningsuppgifter.