Lärandes riktlinjer covid-19

2 juli 2021

Med anledning av både det globala läget och de senaste uppgifterna i om covid-19 vill vi informera och hänvisa till relevant information hos sjukvård, kommuner och relevanta myndigheter. I linje med hur läget utvecklar sig i Sverige anpassar vi våra verksamheter för att bidra till att begränsa smittspridningen i samhället.

Lärandes riktlinjer covid-19

Möjlig distansundervisning för högstadiet

Den 7 januari beslutade Regeringen och Folkhälsomyndigheten att grundskolorna ska fortsätta bedriva närundervisning. Dock öppnades möjligheten upp att erbjuda fjärr- och distansundervisning för hela eller delar av högstadiet. Detta beslut har kommit för att förhindra trängsel i skolans lokaler och i kollektivtrafiken för att bidra till minskad smittspridning i samhället. På Lärande genomförs riskbedömningar på varje grundskola och anpassning sker lokalt, i linje med myndigheternas rekommendationer. 

Information om anpassningar på respektive skola sker till vårdnadshavare av rektor i lärplattformen Canvas.  

Covid-19 : Samlad information

Aktuellt, frågor och svar samt viktiga länkar. Här finns Lärandes samlade information för alla ingående verksamheter (Lärande, Magnetica, Erlaskolan och Realgymnasiet).