Erlaskolan Östra tar gemensamt ansvarstagande för elevhälsoarbetet till nästa nivå

1 mars 2021

Covid-19 har krävt en snabb omställning i skolsverige på flera sätt. På Erlaskolan Östra påbörjades mitt under utbrottet av pandemin ett arbete med att införa tvärprofessionella samverkansforum där elevhälsa, lärare, mentorer och skolledning träffades regelbundet för att utveckla skolans elevhälsoarbete. Ganska snabbt fick man mobilisera om till att genomföra dessa möten digitalt.

Erlaskolan Östra tar gemensamt ansvarstagande för elevhälsoarbetet till nästa nivå

- Vår elevhälsa har tagit ansvar för att ge lärare och mentorer ett bra och viktigt forum där drivkraften bakom utvecklingen är solklar, vi behöver utmana oss själva för att samverka mer för elevernas bästa, säger Oscar Semb, rektor på skolan.

-Syftet med forumet är att de som arbetar närmast eleverna ska få hjälp att komma vidare med olika dilemman, samtidigt som skolledningen får en bättre bild av de utmaningar och styrkor som finns i olika delar av verksamheten, fortsätter Oscar.

Kvalitativt underbyggda processer i elevärenden
Ett mål med detta arbetssätt är att få till kvalitativt och väl underbyggda processer i olika elevärenden och få till ett mer gemensamt ansvarstagande för elevernas skolgång.

-Tidigare har skolan arbetat med ärendehantering på individnivå eller prognosuppföljningar en gång per termin. Det arbetet har vi kvar, men vi såg att vi behövde prioritera tid och utrymme för samverkan och eftertanke. Mycket går ju väldigt fort i skolans värld. Vill man att vår personal ska få bli reflekterande praktiker och att ledningen ska ha koll behöver man ju prioritera för det, fortsätter Oscar.

Enligt Oscar så är den största fördelen med att göra detta digitalt under pandemin att mötena faktiskt blir av. Det gör att man kan fortsätta att samverka och fortsätta att reflektera tillsammans över de utmaningar som finns och hjälpas åt med att finna lösningar.


-Även om vi framåt tror på att samverka fysiskt i samma rum så kommer vi att använda oss av delar av den digitala infrastrukturen. Att skolmänniskor inte skulle vara beredda att arbeta med digitalisering, har vi bevisat är en trist och enfaldig myt.

Oscar Semb Rektor på Erlaskolan Östra