Elever på Erlaskolan Östra utbildas till trivselledare

16 mars 2021

Erlaskolan Östra gick under hösten 2019 med i Trivselprogrammet vars syfte är att uppmuntra till fysisk aktivitet och inkludering på skolan. Det har varit en framgångsrik satsning och denna termin utbildas 12 nya elever till trivselledare på skolan.

Elever på Erlaskolan Östra utbildas till trivselledare

Under februari deltog eleverna i en digital utbildning där de fick ta del av vad det innebär att vara trivselledare såsom ledarskap, att vara en förebild och ta ansvar. De lärde sig även flera nya lekar som de kan genomföra på skolan.

-Att fortsätta att arbeta med att utbilda våra elever till trivselledare är av stor vikt för att skapa en trygg och aktiv rast för våra elever. Men även för att eleverna på riktigt ska få lära sig att vara ledare och förebilder för andra och för att lära sig att ta ansvar, säger ansvarig lärare på skolan, Tobias Svensson.

Trivselledare genomför planerade aktiviteter på rasterna för att öka sammanhållningen och även uppmuntra till mer rörelse. Eleverna nominerar sig själva eller någon annan av kamraterna som de tycker skulle passa vid varje terminsstart. Totalt är det 32 trivselledare per termin med fyra till sex representanter från varje årskurs.

Ella och Telma som går i årskurs 4 är två elever som ska bli trivselledare och som har gått utbildningen.

-Det känns roligt att bli trivselledare. Vi lärde oss många olika saker, som hur man kan leda olika lekar och hur man delar upp varandra i lag. Det är bra att ha trivselledare så att man kan hjälpa till så att ingen ska känna sig utanför och att alla har något att göra, säger de.