Så blir elever på Erlaskolan i Falun delaktiga i sitt eget lärande

12 oktober 2021

På Erlaskolan i Falun jobbar man med att inkludera eleverna i sitt eget lärande genom att visualisera undervisningspassen i klassrummet. Syftet är att skapa en ökad trygghet där eleverna blir medvetna om sitt eget lärande. För pedagogerna på skolan bidrar det även till stöd i planeringen av undervisningen.

Så blir elever på Erlaskolan i Falun delaktiga i sitt eget lärande

-Vi har ett gemensamt bildstöd i varje klassrum i form av ett kugghjul där olika lärandeprocesser ingår; lyssna och förstå, reflektera, diskutera tillsammans, arbeta och tillämpa, delaktighet och inflytande. Vi synliggör även något som vi kallar för learning intention, vilket är syftet med lektionen. Det bidrar till trygghet och igenkänningsfaktor jämfört med om vi endast muntligt skulle berätta för eleverna vad vi ska göra på lektionen, säger Martin Söderberg, lärare på Erlaskolan i Falun.

Erlapasset är inte unikt för just skolan i Falun, utan är en del av det Erlaspecifika konceptet som följs på alla Erlaskolor. 

I Erlapasset sker lärandet i olika delprocesser där alla delar, utan inbördes ordning, är viktiga för att skapa goda förutsättningar och variation för lärande ur ett helhetsperspektiv. I början av en lektion så sätts de kugghjul man tänker arbeta med under lektionen upp på tavlan och i anslutning till det skriver läraren vilken uppgift som ska genomföras.

-Det är bra för då blir det tydligare och mer strukturerat kring vad man ska göra på lektionen. Kugghjulen hjälper mig att veta vad lektionen ska innehålla och jag känner mig tryggare, säger Enya på Erlaskolan i Falun.

-Vid kugghjulen står instruktioner som visar vad man ska göra och det hjälper mig på lektionerna. Det är bra för då känner jag mig lugnare, fortsätter Wilda även hon elev på Erlaskolan i Falun.

Under lektionen väljer läraren mellan att ha med alla kugghjul till att endast arbeta med en per lektion. Huvudsaken är att få med alla delarna i det område man arbetar med.

-Erlapasset ger hjälp och stöd i planeringen av undervisningen. Både när det gäller att skapa en varierad och differentierad undervisning men också att skapa en struktur på sin undervisning. När man väl står på plats och ska ha lektion är Erlapassets kugghjul och learning intention ett bra verktyg att ha för att förmedla vad man vill med lektionen och hur vägen dit ser ut, avslutar Martin.

https://www.erlaskolan.se/varfor-erla