Elever på Erlaskolan Östra startar egen tidning

21 oktober 2021

På Erlaskolan Östra startar nu skolan en egen skoltidning. Alla elever i årskurs 4–6 är involverade i det ämnes- och åldersövergripande projektet. Tidningen blir en arena där eleverna publicerar reportage, ledare, nyheter och faktatexter kring arbetet som görs i olika ämnen. Tidningen kommer att vara digital och kommer att kunna läsas av elever och vårdnadshavare. Det första numret kommer lagom till höstlovet.

Elever på Erlaskolan Östra startar egen tidning

- Vi ser flera vinster med detta typ av projekt. För Erlaskolan är på riktigt viktigt. Vi ser att sätta svenskan och övriga ämnen i ett sammanhang gör att det blir mer betydelsefullt för eleverna. De publicerar det de skriver i andra ämnen och vet även att det finns en mottagare förutom de själva och pedagogerna vilket skapar extra engagemang och glädje, säger Marie Qvarfordt, förstelärare på skolan och ansvarig för projektet.

Hela 160 elever på skolan är med i projektet. Tanken är att jobba i olika grupper där cirka 15 elever per grupp deltar från årskurs 4–6. De olika grupperna ansvarar för en egen del av tidningen. En gång per månad träffas eleverna och pedagoger i ett redaktionsmöte.

-Att arbeta åldersövergripande ser vi också är väldigt positivt. På det sättet skapar vi trygghet mellan yngre och äldre elever och en vi-känsla på skolan. Vi tror också att man kommer att få inspiration av varandras arbete. Vi pedagoger får möjlighet att sambedöma och eleverna har färre projekt att delta i, avslutar Marie.