Ny läsårsstruktur i Norrköping och Falun

22 februari 2022

För att ge de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas för våra elever nu och i framtiden har vi från och med läsåret 2022-23 en ny läsårsstruktur där vi delat in läsåret i sex perioder för att skapa möjlighet att göra kontinuerliga avstämningar för att möta elevernas faktiska behov. I praktiken kommer du som vårdnadshavare och ditt barn inte uppleva några större skillnader förutom att var sjätte vecka kommer skolan att ha 1-2 planeringsdagar, då eleverna inte har undervisning utan är lediga. Fritids kommer att vara öppet hela dagen för de som har behov av det.

Ny läsårsstruktur i Norrköping och Falun

"Vi vill med en ny läsårstruktur skapa än bättre förutsättningar för så väl våra elever som medarbetare."