Erlaskolan Östra satsar på extra fritidsutrustning under rasterna - ska bidra till mer rörelse och social utveckling i skolan

19 maj 2022

Erlaskolan Östra inleder nu ett nytt samarbete som pilotskola i en projektstudie som görs tillsammans Fritidsbanken. Pilotsatsningen gör Fritidsbanken Sverige med ett 10-tal skolor runt om i landet. Samarbetet innebär att Erlaskolan får låna fritidsutrustning säsongsvis. Målet är att skapa mer rörelse och lek och bidra till ett mer hållbart samhälle genom återanvändning. Skolorna kommer även få vara med och bidra med erfarenheter, framgångar och lärorika misstag, reflektion och skapa nya idéer hur man kan gå vidare.

Erlaskolan Östra satsar på extra fritidsutrustning under rasterna - ska bidra till mer rörelse och social utveckling i skolan

Eleverna på skolan får möjlighet att låna och pröva utrustning och material på skolans raster och vara en naturlig del av rastverksamheten. Förhoppningen är att det ska komplettera ämnet idrott och hälsa, samt fritidshemmens verksamhet.

-Tanken är att samarbetet ska bidra till att tryggheten och tilliten på skolan ska öka. Vi hoppas även att det ska bidra till mer gemenskap, social utveckling och integration och att barnen rör sig mer då det skapas mer förutsättningar för rörelse och lek, säger Tobias Svensson, lärare på Erlaskolan Östra.

I överenskommelsen med lokal fritidsbank i Norrköping lånar skolan viss utrustning säsongsvis. Mellan vår och höst kan man planera för aktiviteter med utrustning som exempelvis inlines, skateboards och kickbikes. Samt mellan höst och vår har man möjlighet att låna ut utrustning såsom skridskor, längdskidor, slalomskidor, hjälmar och pulkor.

-Vi kommer med hjälp av våra fantastiska rastvädar och trivselledare låna ut fritidsbankens material som styr aktiviteter under vissa dagar. Detta som ett komplement till den utrustning som redan finns idag, fortsätter Tobias.