Elever på Erlaskolan Östra skapar trivsel

8 november 2019

På Erlaskolan Östra i Norrköping har man infört så kallade trivselledare på rasterna. Syftet är att skapa en inkluderande och aktiv miljö. Denna termin utbildas 32 elever till trivselledare och skolan är en av de första i Östergötland som deltar i projektet.

Elever på Erlaskolan Östra skapar trivsel

Trivselledare är elever som planerar och håller i aktiviteter och lekar på rasten. Syftet är att öka aktivitetsnivån hos barn och unga samt att öka trivseln genom bättre sammanhållning på skolan. Projektet drivs av Trivselprogrammet som 1 450 grundskolor i Norge, Sverige och Island har anslutit sig till. På Erlaskolan Östra är det elever från årskurs 3 upp till årskurs 9 som deltar.

Eleverna nominerar sig själva eller någon annan av kamraterna som de tycker skulle vara en bra trivselledare vid varje terminsstart. Totalt ska det vara 32 trivselledare per termin med fyra till sex representanter från varje årskurs.

-Det är bra att ha trivselledare för att annars brukar jag se andra som är ensamma men nu så brukar jag inte se det längre, säger Livia från årskurs 3.

-Det är roligt att vara trivselledare för då får man leda roliga aktiviteter och vara med själv också, säger Lykke från årskurs 3.

Utbildas till trivselledare

Tobias Svensson, idrottslärare på skolan är delaktig i den projektgrupp som jobbar med detta på skolan. Han har tillsammans med eleverna utbildats i hur man kan driva projektet. Eleverna har bland annat fått tips på hur de ska leda en lek. Fokus lades även på värderingar som inkludering, vänlighet och respekt.

-Idag så visar forskning på att 86 procent av barn mellan 11–17 år rör sig för lite. Rekommendationen från WHO säger att vi bör röra oss minst 60 minuter per dag och genom att erbjuda aktiviteter med våra trivselledare så kan vi få in mer rörelse under skoldagen. Trivselledarna är även ett projekt som syftar till att förbygga utanförskap genom att ha lekar som är välkomnade för alla. Eleverna får positiva förebilder och en mötesplats där de genom leken kan lära känna nya kompisar, säger Tobias.

Projektet utvärderas en gång i månaden. Då tittar man på aktiviteter som fungerat bra och mindre bra så att de kan utvecklas.