Välkommen till Erlaskolan

Hej vårdnadshavare! Vi är glada över att ni valt oss och ser fram emot att lära känna dig och ditt barn.

Syftet med det här innehållet är att skapa trygghet för dig som vårdnadshavare. Här får du information om hur du kan kommunicera med personalen på skolan och hur våra olika system, Canvas, Lärande Skola och Admentum, fungerar. Vi hoppas också kunna svara på frågor kring hur du gör för att få koll på schemat, sjukanmäla ditt barn, veta när nästa friluftsdag är, ta reda på hur du kan följa upp skoluppgifter och allt det där andra som du säkert funderar på nu när vi fortfarande är nya för varandra.

Som ny vårdnadshavare vill vi därför att du gör följande: 

 1. Ta del av innehållet på den här sidan
  (genom att göra det får du svar på hur du ska göra för att genomföra steg 2 och 3)
 2. Ta del av innehållet "Ny vårdnadshavare" i skolrummet i vår lärplattform Canvas, via din dator
 3. Ladda ner vår app Lärande Skola
  OBS! Appen Canvas Parent saknar viktiga funktioner och ska EJ användas, så se till att du har laddat ner rätt app!

Team. Tillsammans med andra når vi längre.

Team handlar om förmågan att arbeta tillsammans med andra mot gemensamma mål. Ditt barns skolgång kommer präglas mycket av samarbete och för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elevers kunskapsmässiga och personliga utveckling är det också viktigt att vi – du som vårdnadshavare, eleven själv och vi som finns på skolan, arbetar tillsammans.

Som vårdnadshavare kan du förvänta dig att vi informerar er kring viktiga frågor som rör ditt/dina barns trygghet och skolgång, genom de kanaler som finns beskrivna på den här sidan. Vi kommer inte kommunicera med er genom alternativa kanaler, så som mail, sociala medier, sms etc. eftersom det strider mot lagstiftning kring hantering av personuppgifter: GDPR.

Vi förväntar oss att du som vårdnadshavare följer ditt barns lärande, tar del av information och kommunicerar genom de kanaler som finns beskrivna på den här sidan.

Så funkar vår lärplattform Canvas

Canvas är Erlaskolans lärplattform, navet för att leda och följa varje elevs lärande. Här kan vi alla som finns runt ditt/dina barn gemensamt stötta och coacha dem på bästa sätt. 

Du kommer åt vår lärplattform Canvas via dator eller vår app i telefonen, de har lite olika syften och fördelar. 

Oavsett om du använder dator eller app i telefonen så kommer du mötas av samma startsida, det vi valt att kalla Idagsidan. Har du fler än ett barn på Erlaskolan så kommer du att kunna följa dem i samma vy på idagsidan.

Webbversionen av Canvas är det bästa alternativet för de tillfällen då du vill djupdyka i ditt barns skolgång genom att ta del av vad som görs under lektionerna, skolrummet eller annat som gör det lättare att stötta ditt barns lärande. Det är också det bästa alternativet för dig som ska registrera fritidsschema för ditt barn. 

I webbversionen finns en vänstermeny med bland annat alternativet “översikt” där du får en annan vy än idagsidan för att hitta till Teamrum, Skolrum, mm. I menyn finns även “kurser” där du kan gå till Teamrummet eller se avslutatde Canvaskurser från tidigare läsår. Under “kalender” ser du uppgifter och andra viktiga kalenderhändelser som rör ditt barns skolgång.

Vidare beskrivningar av de olika funktionerna i Canvas hittar du i skolrummet.

Så loggar du in

 1. Gå till http://login.erlaskolan.se/
 2. Där väljer du alternativet "Logga in som vårdnadshavare"
 3. Välj BankID för denna enhet eller annan enhet. Vid val av annan enhet; skriv in ditt personnummer och starta applikationen Mobilt BankID på aktuell enhet och verifiera. Där ska det stå "Jag identifierar mig hos Lärande i Sverige AB"

Så tar du dig till skolrummet i Canvas 

 1. Väl inne på Idagsidan finns ett avsnitt som heter "Genvägar" 
 2. Där hittar du en direktväg till skolrummet
 3. När du kommit in i skolrummet klickar du på rutan "Ny vårdnadshavare" 
 4. Ta del av innehållet, så får du koll på hur du kan följa ditt barns utveckling, teamets aktiviteter och skolans arbete

Så tar du dig till fritidshemmets yta i Canvas*

 1. Väl inne på Idagsidan finns ett avsnitt som heter "Genvägar" 
 2. Där hittar du en direktväg till fritidshemmet
 3. Här kan du ta del av öppettider, kontaktuppgifter och direktlänkar till registrering av fritidsschema för ditt barn. 

Nedan hittar du också en guide som, steg för steg, beskriver hur du gör för att registrera schema och göra lovanmälan i vårt system. 

*Det här är endast relevant för de Erlaskolor som bedriver verksamhet för årskullarna F-3 

Genom appen kan du kommunicera direkt med oss på skolan och hitta den information du behöver för att följa ditt barns lärande. En fördel med att använda vår app får du pushnotiser när något nytt händer, vilket gör det enklare för dig att hålla dig uppdaterad. 

Vi rekommenderar alltså att du använder appen för att hålla dig uppdaterad kring vad som händer på skolan och snabbt kunna kommunicera med oss i personalen. 

Nedan följer en beskrivning av appen och hur du gör för att ladda ner den till din telefon.  

Så funkar vår app Lärande Skola 

För att underlätta för dig som är vårdnadshavare på någon av våra skolor har vi tagit fram en egen app som vi kallar för Lärande Skola. Varför heter den så? Jo, Erlaskolan är ju en del av friskolekoncernen Lärandegruppen och appen är en lösning som vi använder på alla våra skolor. Läs mer om hur det hänger ihop här

Genom appen kan du kommunicera direkt med oss på skolan och hitta den information du behöver för att följa ditt barns lärande på daglig basis. Du får pushnotiser när något nytt händer!

Här går vi igenom hur du kommer igång med appen, vilka olika delar den består av och hur de funkar.

I den översta vyn ser du en summering av ditt barns skoldag. Här hittar du följande: 

 • Tider för skoldagen 
 • Dagens lunch
 • Mentor - för direktkontakt
  Din främsta kontaktperson är ditt barns mentor. Har du frågor eller funderingar som rör ditt barns skolgång rekommenderar vi dig därför att kontakta mentor.
 • Länk till schema för hela skolveckan
 • Länk till frånvaroanmälan  


Så gör du för att sjuk-/frånvaroanmäla ditt barn

Om du har fler än ett barn så väljer du först vilket barn det gäller. Anmäl frånvaro för hel dag eller bocka ur och välj del av dag.

Det finns ett fritextfält för kommentar som inte ska användas och inte heller följs upp. Använd meddelandefunktionen appen Lärande Skola vid behov av kontakt med skolan.

Klicka spara för att fullfölja din frånvaroanmälan.

Om ditt barn blir sjuk eller är frånvarande av annan orsak och behöver stanna hemma måste du anmäla detta varje dag. Det är alltid vårdnadshavare som måste anmäla om eleven inte är myndig. 

För att sjuk-/frånvaroanmälan ska vara giltig gäller följande, med reservation för lokala skillnader mellan skolorna:

 • Förälder/myndig elev anmäler frånvaro varje dag eleven är sjuk eller frånvarande. 
 • Förälder/myndig elev anmäler frånvaro senast kl. 08:30. Om anmälan inte sker i tid måste vårdnadshavare/myndig elev kontakta mentor.

Att göra

Under den här sektionen samlas datumsatta händelser och uppgifter. 

Klicka dig enkelt framåt och bakåt i tiden med hjälp av pilarna i den här sektionen. 

Typer av händelser som visas: 

 • Datumsatta kalenderhändelser, tex information om friluftsdag, utflykter osv. 
 • Datumsatta sidor och uppgifter med inlämningsdatum 

Notiser

Under "Notiser" samlas olika typer av meddelanden och återkoppling på uppgifter. Innehållet under "Notiser" genererar en pushnotis från appen. 

Händelser som genererar en notis: 

 • Meddelanden från Teamrummet. Dessa meddelanden skickas från läraren för respektive kurs/ämne.
 • Meddelanden från Skolrummet. Dessa meddelanden går ut till alla på hela skolan inklusive dig som vårdnadshavare. Meddelanden från skolrummet skickas ofta från skolledningen.
 • Återkoppling på uppgifter/inlämningar. Återkopplingen görs av läraren.

Genvägar 

I appen hittar du direktlänkar till Canvas webbvy och den individuella utvecklingsplanen.

I webbversionen finns fler direktlänkar till olika funktioner i Canvas så som skolrum, återkoppling och fritids, i de fall det är aktuellt. 


Skolpanel

Informationen under den här sektionen styr skolan lokalt, här kan exempelvis portkod och länkar till läsårstider visas.

Här visas veckans schema för ditt/dina barn.

Meddelande är funktionen för att ha direktkontakt med personalen på skolan. Nya meddelanden aviseras genom flagga på ikonen Meddelanden längst ner i appen Lärande Skola. Direktmeddelanden genererar också en pushnotis från appen.

Så funkar Admentum

Admentum är vårt administrativa system. I Admentum kan du sköta det mesta av din kommunikation med skolan. I Admentum kan du bland annat:

 • Se schema
 • Läsa skriftliga omdömen och ta del av IUP (individuell utvecklingsplan)
 • Registrera sjuk- och frånvaroanmälan
 • Göra ledighetsansökningar
 • Registrera fritidsscheman

Sjuk- och frånvaroanmälan

Så anmäler du frånvaro:

 1. När du loggat in och är väl inne på idagsidan finns en knapp som heter "Frånvaro".
 2. Trycker du på knappen "Frånvaro" kommer du till Admentum.
 3. I Admentum anmäler du frånvaro.

Om ditt barn blir sjuk eller är frånvarande av annan orsak och behöver stanna hemma måste du anmäla detta varje dag. Det är alltid vårdnadshavare som måste anmäla om eleven. Frånvaroanmälan ska göras senast 8.00.

 1. Börja med att klicka på Frånvaro. Klicka därefter på den blåa knappen Anmäl frånvaro.
 2. Du kan välja om du önskar anmäla frånvaro för heldag eller del av dag. För att anmäla del av dag klicka ur den förkryssade boxen Heldag.
 3. Klicka på knappen Spara för att bekräfta frånvaroanmälan.

Ansökan om ledighet

Ledighetsansökan längre än fyra timmar räknas som en hel skoldag och måste godkännas av elevens mentor/rektor och sker i fyra steg. 

Gå till Närvaro och sedan till Ledighetsansökan.

 1. Vårdnadshavare 1 ansöker om ledighet via Närvaromodulen.
 2. När vårdnadshavare 1 klickat på knappen Ansök skickas ansökan vidare till vårdnadshavare 2.
 3. Vårdnadshavare 2 måste gå logga in på Admentum i webbläsaren och ser då ansökan på samma ställe som vårdnadshavare 1 skickade in den. Vårdnadshavare 2 kan nu välja att godkänna ansökan.
 4. När vårdnadshavare 2 godkänt ansökan skickas ansökan till elevens mentor som kan bevilja eller avslå ansökan.

Registrera fritidsschema

Så här gör du för att registrera fritidsschema för ditt barn..

 1. I Admentum, klicka på Fritidsmodulen. Klicka sedan på Registrera schema.

 2. Scrolla längst ner på sidan. Klicka på Redigera grundschema. Här fyller du nu i vilka veckor grundschemat ska gälla.  Läsårets veckor är förvalt men förläng dessa veckor om du tror att ditt barn ska gå på sommarfritids.

 3. Registrera tider ditt barn ska lämnas respektive hämtas på fritids. Bockar du ur en dag så betyder det att du inte är i behov av en fritidsplats den dagen. Du kan även välja att bocka i om ditt barn får gå hem själv eller inte.

 4. Du är nu klar! 

 5. Vill du redigera veckointervaller så klicka på Registrera schema igen i vänstermenyn. Där kan du redigera fritidstiderna vecka för vecka. Du kan även här skriva i kommentarer som är specifika för ett datum.

Sidansvarig

Kontakta gärna oss om det är något du saknar på den här sidan.