Erlaskolans rörelsesatsningar

Vårt samhälle tenderar att bli mer och mer stillasittande till följd av teknikutvecklingen. Samtidigt tror vi att rörelse, hälsa och idrott bidrar till stark gemenskap och fina studieresultat! Därför vill ge våra barn och ungdomar chansen att på skoltid utöva en idrott som de tycker är rolig och därigenom stimulera till mer rörelse, samtidigt som vi ger våra elever bästa förutsättningar för sitt eget lärande!

Du som går i åk 7-9 har möjlighet att 2ggr i veckan under skoltid träna ishockey, innebandy, fotboll eller dans. Om du är mer intresserad av friluftsliv så har du som elev även möjlighet att vara med på vår satsning för Natur & äventyr!

Läs mer om våra våra olika satsningar i menyn här bredvid!

Syfte

Med idrottssatsningen vill vi:

  • ta tillvara och öka elevens intresse för fysisk träning.
  • skapa en positiv inverkan på elevens hela skolsituation.
  • verka för fair play, rörelseglädje, god gemenskap och skapa goda förutsättningar för en hälsosam livsstil.
  • utveckla elevens individuella färdigheter inom idrotten samt fungera som ett komplement till träningen utanför skolan.
  • bidra till ökad kroppskontroll och stärkt självkänsla för eleven.


Vi samarbetar med fyra olika föreningar: