Dans

Är du intresserad av att utvecklas som dansare och att få träna dans på skoltid?

I så fall är satsningen inom dans på Erlaskolan någonting för dig!

Tränare för danssatsningen är olika tränare från Dansa i Falun.

Ansvarig för danssatsningen är Helena Sahlén Nelson.

 

Innehåll

Vi varierar alltid mellan olika dansstilar samtidigt som vi följer en röd tråd genom året. Vi går igenom de flesta dansstilarna i syfte att lägga en bra grund, både för dig som dansar för att bli professionell dansare samt för dig som vill utveckla ditt intresse. Delar av innehållet är till exempel teknikövningar, koreografi och pardans. Vi dansar både på skolan och i dansstudion.

 

Danssatsningen – en del av ämnet Idrott och hälsa

De färdigheter du som elev uppvisar på idrottssatsningen kommer att tas med i bedömningen i ämnet Idrott och hälsa.

 

Utdrag ur Centralt innehåll i kursplanen för Idrott och hälsa åk 7-9

  • Komplexa rörelser i lekar, danser och rörelser till musik.
  • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Utdrag ur Kunskapskrav för åk 9 i kursplanen för idrott och hälsa

  • Eleven kan delta i lekar som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
  • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
  • Eleven kan på ett fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och fysiska aktiviteter.
  • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna och föra underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  • Eleven kan på ett fungerande sätt förebygga skador genom att beskriva och förutse risker som finns förknippade med olika fysiska aktiviteter.