Innebandy

Är du intresserad av att utvecklas som innebandyspelare och att få träna innebandy på skoltid?

I så fall är satsningen inom innebandy på Erlaskolan någonting för dig!

Tränare och ansvarig för innebandysatsningen är Jonas Adriansson.

 

På satsningen i innebandy fokuserar vi på fyra punkter som är tagna från Svenska innebandyförbundets anpassningar mot åldrarna 12-16 år:

•  Alla kan lära sig

•  Alla kan bli bättre

•  Alla ska få möjlighet att lära i sin egen takt

•  Alla kan göra misstag


Innehåll

Det handlar om att skapa variation och möjligheter för eleverna att utveckla tekniska detaljer där störst fokus ligger på klubbteknik och passningar. Olika spelsekvenser varieras också genom att spela på mindre yta utan målvakter för att ge eleverna möjlighet att utvecklas på små ytor, men främst för att det ska ge eleverna mer tid med boll. Vi spelar också på större plan med målvakter för att främja elevernas egna intressen.

 

Innebandysatsningen – en del av ämnet Idrott och hälsa

De färdigheter du som elev uppvisar på idrottssatsningen kommer att tas med i bedömningen i ämnet Idrott och hälsa.

 

Utdrag ur Centralt innehåll i kursplanen för Idrott och hälsa åk 7-9

  • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus.
  • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Utdrag ur Kunskapskrav för åk 9 i kursplanen för idrott och hälsa

  • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
  • Eleven kan på ett fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och fysiska aktiviteter.
  • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna och föra underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  • Eleven kan på ett fungerande sätt förebygga skador genom att beskriva och förutse risker som finns förknippade med olika fysiska aktiviteter.