Ishockey

Är du intresserad av att utvecklas som ishockeyspelare och att få träna ishockey på skoltid?

I så fall är satsningen inom ishockey på Erlaskolan någonting för dig!

Tränare och ansvarig för ishockeysatsningen är Martin Söderberg.

 

På satsningen i ishockey fokuserar vi på ett antal punkter som är tagna från Svenska ishockeyförbundets anpassningar mot åldrarna U13 till U16:

• Ta emot och ge plats för alla som vill vara med. 

• Hänsyn ska tas till att ungdomar utvecklas och mognar olika fysiskt, mentalt och socialt. 

• Ska uppmuntra till goda resultat i skolan. 

• Återkommande arbete med “Fair Play & Respekt” ska ske.  

• Ungdomarna ska få en bra kost- och friskvårdskunskap. 

 

Innehåll

Träningen kommer att omfatta följande:

 • teknik (individuell teknik).
 • taktik och spelförståelse.
 • träning av den fysiska förmågan (uthållighet, styrka, rörlighet, koordination och snabbhet).
 • Träningslära och kost.
 • fair play.

 

Ishockeysatsningen – en del av ämnet Idrott och hälsa

De färdigheter du som elev uppvisar på idrottssatsningen kommer att tas med i bedömningen i ämnet Idrott och hälsa.

 

Utdrag ur Centralt innehåll i kursplanen för Idrott och hälsa åk 7-9

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

 

Utdrag ur Kunskapskrav för åk 9 i kursplanen för idrott och hälsa

 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
 • Eleven kan på ett fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och fysiska aktiviteter.
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna och föra underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Eleven kan på ett fungerande sätt förebygga skador genom att beskriva och förutse risker som finns förknippade med olika fysiska aktiviteter.