Natur & Äventyr

Från och med hösten 2020 startar vi en ny satsning på Erlaskolan: Natur och äventyr! Grundidén kring satsningen är inspirerad av utbildningen Naturturism som finns på våra Realgymnasier.

Vårt samhälle tenderar att bli mer och mer stillasittande till följd av teknikutvecklingen, vilket i sin tur kan leda till att vistelsen i naturen avtar. Att uppleva små och stora äventyr i alla dess former är nyttigt. Äventyr är en form av personlig utveckling och energipåfyllning. Vissa äventyr kräver planering och förberedelser medan andra kräver att man bara vågar ta ett steget ut.

Syfte

Med äventyrssatsningen vill vi:

● inspirera och motivera till att tillsammans ta sig ut och uppleva små och stora äventyr i naturen.

● lära ut tekniker och kunskap som ger möjlighet att nå längre och känna sig trygg i naturen.

● inspirera till en aktiv livsstil

● lära ut teamarbete och se värdet av samarbete.

● ge möjlighet att prova nya aktiviteter.


Vi samarbetar med:

Realgymnasiet i Borlänge

Naturskolan i Falun

Realgymnasiet i Gävle


Gillar du utmaningar och är intresserad av natur och friluftsliv på land och vid vatten? Vill du bege dig ut på äventyr och känna dig trygg och förbered inför det oväntade, oavsett årstid? I så fall är satsningen på Natur och äventyr något för dig. 

Ledare och ansvarig för Natur och äventyrssatsningen är Peter Nyström.


Innehåll 

Momenten kommer göras på ett lekfullt sätt med säkerhet i fokus. Momenten anpassas till elevernas nivå, vad som är rimligt och möjligt i åk 4-6. 

●Naturkunskap (djur/växter/naturtyper) 

●Matlagning (stormkök/eldstad) 

●Orientering (karttecken, passa karta, ledstång, kompassriktning, hantera GPS) 

●Eldkunskap (Göra eld/hantera kniv/spänta /bygga eldstad/säkerhet) 

●Kläder efter väder (lager på lager) 

●Bo i tält, vindskydd, snö (sommar/vinter) 

●Badvett och säkerhet vid vatten 

●Vad är ett äventyr? 

●Planera ett äventyr 

●Exempel på aktiviteter: paddling, klättring, vandring, skidåkning, skridskor, fiske. 


Upplägg 

Varje vecka/varannan vecka har ett tema. Ett antal gånger per termin genomförs ett större äventyr. 


Utdrag ur Centralt innehåll i kursplanen för åk 4-6 

Idrott 

● Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler. 

● Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. 

● Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. •Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser. 

● Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap. 


Biologi 

● Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. 

● Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den. 


Hemkunskap 

● Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning. 

● Bakning och matlagning och olika metoder för detta. 

● Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet. 

● Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt. 

● Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel. 

● Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag. 

● Måltidens betydelse för gemenskap. 


Geografi 

● De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning. 

● Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.