Falun

Ställ dig i kö

Vill du börja hos oss? Här kan du ställa dig i kö till Falun.

Ställ dig i kö

Välkommen till Erlaskolan i Falun

Erlaskolan i Falun är en grundskola från årskurs 6 till årskurs 9 (från och med ht22). Vi är stolta över våra fina lokaler på Myntgatan 4. Här går cirka 160 elever. Receptionen är navet och det första som möter våra elever och föräldrar vid ingången. Här finns alltid en vuxen som möter ditt barn, svarar i telefonen, arbetar med administration och hjälper till på andra sätt när det behövs.

Är ni intresserade av oss?

Vi har platser kvar i Team 6, Team 7 och Team 8! Anmäl ert intresse genom att ställa er i kö så kommer vi kontakta er.

Ni finner kön högst upp till höger på sidan eller genom att klicka här!

Här kan du ta del av ett digitalt Upptäck Erla!

De flesta upplever inte våra klassrum som de klassrum de sett tidigare. Våra lärare har ingen kateder i klassrummet utan längst fram finns ofta en stor rund matta där vi samlas och en soffa som är flitigt använd och uppskattad. En del av skolan heter Arts & Craft och där finns moderna rum för kreativa ämnen såsom hemkunskap, slöjd, teknik med mera. Vi arbetar mycket tillsammans med varandra och anpassar våra lokaler så att de passar både för arbete enskilt och i grupp.

Att må bra är en förmåga som vi tycker är extra viktig här på Erlaskolan. Därför är vi i Falun mycket nöjda över att erbjuda god och bra mat varje dag, mycket omtyckt av både elever och lärare.

Välkommen att besöka oss om du vill veta mer!

Våra rörelsesatsningar!

Vi tror på att rörelse främjar lärande. Vårt samhälle tenderar att bli mer och mer stillasittande till följd av teknikutvecklingen. Därför vill ge våra barn och ungdomar chansen att på skoltid utöva en idrott som de tycker är rolig och därigenom stimulera till mer rörelse.

Du som går i åk 7-9 har möjlighet att 2ggr i veckan under skoltid träna ishockey, innebandy, fotboll eller dans och elever som går i åk 6-9 har möjlighet att medverka i vår satsning Natur och äventyr.

Syfte

Med idrottssatsningen vill vi:

 • ta tillvara och öka elevens intresse för fysisk träning.
 • skapa en positiv inverkan på elevens hela skolsituation.
 • verka för fair play, rörelseglädje, god gemenskap och skapa goda förutsättningar för en hälsosam livsstil.
 • utveckla elevens individuella färdigheter inom idrotten samt fungera som ett komplement till träningen utanför skolan.
 • bidra till ökad kroppskontroll och stärkt självkänsla för eleven.

Inom våra idrottssatsningar samarbetar vi med fyra olika föreningar:

Med äventyrssatsningen vill vi:

 • inspirera och motivera till att tillsammans ta sig ut och uppleva små och stora äventyr i naturen.
 • lära ut tekniker och kunskap som ger möjlighet att nå längre och känna sig trygg i naturen.
 • inspirera till en aktiv livsstil
 • lära ut teamarbete och se värdet av samarbete.
 • ge möjlighet att prova nya aktiviteter.

Inom Natur och äventyr samarbetar vi med:

Realgymnasiet i Borlänge

Naturskolan i Falun

Realgymnasiet i Gävle

Gillar du utmaningar och är intresserad av natur och friluftsliv på land och vid vatten? Vill du bege dig ut på äventyr och känna dig trygg och förbered inför det oväntade, oavsett årstid? I så fall är satsningen på Natur och äventyr något för dig. 

Ledare och ansvarig för Natur och äventyrssatsningen är Peter Nyström.


Innehåll 

Momenten kommer göras på ett lekfullt sätt med säkerhet i fokus. Momenten anpassas till elevernas nivå, vad som är rimligt och möjligt i åk 4-6. 

● Naturkunskap (djur/växter/naturtyper) 

● Matlagning (stormkök/eldstad) 

● Orientering (karttecken, passa karta, ledstång, kompassriktning, hantera GPS) 

● Eldkunskap (Göra eld/hantera kniv/spänta /bygga eldstad/säkerhet) 

● Kläder efter väder (lager på lager) 

● Bo i tält, vindskydd, snö (sommar/vinter) 

● Badvett och säkerhet vid vatten 

● Vad är ett äventyr? 

● Planera ett äventyr 

● Exempel på aktiviteter: paddling, klättring, vandring, skidåkning, skridskor, fiske. 


Upplägg 

Varje vecka/varannan vecka har ett tema. Ett antal gånger per termin genomförs ett större äventyr. 


Utdrag ur Centralt innehåll i kursplanen för åk 4-6 

Idrott 

● Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler. 

● Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. 

● Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. •Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser. 

● Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap. 


Biologi 

● Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. 

● Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den. 


Hemkunskap 

● Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning. 

● Bakning och matlagning och olika metoder för detta. 

● Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet. 

● Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt. 

● Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel. 

● Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag. 

● Måltidens betydelse för gemenskap. 


Geografi 

● De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning. 

● Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.Är du intresserad av att utvecklas som ishockeyspelare och att få träna ishockey på skoltid?

I så fall är satsningen inom ishockey på Erlaskolan någonting för dig!

Tränare och ansvarig för ishockeysatsningen är: Martin Söderberg.

 

På satsningen i ishockey fokuserar vi på ett antal punkter som är tagna från Svenska ishockeyförbundets anpassningar mot åldrarna U13 till U16:

• Ta emot och ge plats för alla som vill vara med. 

• Hänsyn ska tas till att ungdomar utvecklas och mognar olika fysiskt, mentalt och socialt. 

• Ska uppmuntra till goda resultat i skolan. 

• Återkommande arbete med “Fair Play & Respekt” ska ske.  

• Ungdomarna ska få en bra kost- och friskvårdskunskap. 

 

Innehåll

Träningen kommer att omfatta följande:

 • teknik (individuell teknik).
 • taktik och spelförståelse.
 • träning av den fysiska förmågan (uthållighet, styrka, rörlighet, koordination och snabbhet).
 • Träningslära och kost.
 • fair play.

 

Ishockeysatsningen – en del av ämnet Idrott och hälsa

De färdigheter du som elev uppvisar på idrottssatsningen kommer att tas med i bedömningen i ämnet Idrott och hälsa.

 

Utdrag ur Centralt innehåll i kursplanen för Idrott och hälsa åk 7-9

 

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

 

Utdrag ur Kunskapskrav för åk 9 i kursplanen för idrott och hälsa

 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
 • Eleven kan på ett fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och fysiska aktiviteter.
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna och föra underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Eleven kan på ett fungerande sätt förebygga skador genom att beskriva och förutse risker som finns förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Är du intresserad av att utvecklas som innebandyspelare och att få träna innebandy på skoltid?

I så fall är satsningen inom innebandy på Erlaskolan någonting för dig!

Tränare och ansvarig för innebandysatsningen är: Johan Samuelsson.

 

På satsningen i innebandy fokuserar vi på fyra punkter som är tagna från Svenska innebandyförbundets anpassningar mot åldrarna 12-16 år:

•  Alla kan lära sig

•  Alla kan bli bättre

•  Alla ska få möjlighet att lära i sin egen takt

•  Alla kan göra misstag


Innehåll

Det handlar om att skapa variation och möjligheter för eleverna att utveckla tekniska detaljer där störst fokus ligger på klubbteknik och passningar. Olika spelsekvenser varieras också genom att spela på mindre yta utan målvakter för att ge eleverna möjlighet att utvecklas på små ytor, men främst för att det ska ge eleverna mer tid med boll. Vi spelar också på större plan med målvakter för att främja elevernas egna intressen.

 

Innebandysatsningen – en del av ämnet Idrott och hälsa

De färdigheter du som elev uppvisar på idrottssatsningen kommer att tas med i bedömningen i ämnet Idrott och hälsa.

 

Utdrag ur Centralt innehåll i kursplanen för Idrott och hälsa åk 7-9

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Utdrag ur Kunskapskrav för åk 9 i kursplanen för idrott och hälsa

 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
 • Eleven kan på ett fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och fysiska aktiviteter.
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna och föra underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Eleven kan på ett fungerande sätt förebygga skador genom att beskriva och förutse risker som finns förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Är du intresserad av att utvecklas som fotbollsspelare och att få träna fotboll på skoltid?

I så fall är satsningen inom fotboll på Erlaskolan någonting för dig!

Tränare och ansvarig för fotbollsatsningen är: Linda Hysing.


På satsningen i fotboll fokuserar vi på ett antal riktlinjer från Svenska fotbollsförbundets värderingar gällande barn och ungdomsfotboll:

 • Fotboll för alla, 
 • Barns och ungdomars villkor, 
 • Fokus på glädje, ansträngning och lärande, 
 • Hållbart idrottande  
 • Fair Play.

 

Innehåll

Träningen kommer att omfatta följande:

 • teknik (individuell teknik).
 • taktik och spelförståelse.
 • träning av den fysiska förmågan (uthållighet, styrka, rörlighet, koordination och snabbhet).
 • Träningslära och kost .
 • fair play.

 

Fotbollssatsningen – en del av ämnet Idrott och hälsa

De färdigheter du som elev uppvisar på idrottssatsningen kommer att tas med i bedömningen i ämnet Idrott och hälsa.

 

Utdrag ur Centralt innehåll i kursplanen för Idrott och hälsa åk 7-9

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

 

Utdrag ur Kunskapskrav för åk 9 i kursplanen för idrott och hälsa

 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
 • Eleven kan på ett fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och fysiska aktiviteter.
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna och föra underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Eleven kan på ett fungerande sätt förebygga skador genom att beskriva och förutse risker som finns förknippade med olika fysiska aktiviteter

Är du intresserad av att utvecklas som dansare och att få träna dans på skoltid?

I så fall är satsningen inom dans på Erlaskolan någonting för dig!

Tränare för danssatsningen är olika tränare från Dansa i Falun.

Ansvarig för danssatsningen är: Helena Sahlén Nelson.

 

Innehåll

Vi varierar alltid mellan olika dansstilar samtidigt som vi följer en röd tråd genom året. Vi går igenom de flesta dansstilarna i syfte att lägga en bra grund, både för dig som dansar för att bli professionell dansare samt för dig som vill utveckla ditt intresse. Delar av innehållet är till exempel teknikövningar, koreografi och pardans. Vi dansar både på skolan och i dansstudion.

 

Danssatsningen – en del av ämnet Idrott och hälsa

De färdigheter du som elev uppvisar på idrottssatsningen kommer att tas med i bedömningen i ämnet Idrott och hälsa.

 

Utdrag ur Centralt innehåll i kursplanen för Idrott och hälsa åk 7-9

 • Komplexa rörelser i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Utdrag ur Kunskapskrav för åk 9 i kursplanen för idrott och hälsa

 • Eleven kan delta i lekar som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
 • Eleven kan på ett fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och fysiska aktiviteter.
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna och föra underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Eleven kan på ett fungerande sätt förebygga skador genom att beskriva och förutse risker som finns förknippade med olika fysiska aktiviteter.