Norrköping Södra

Ställ dig i kö

Vill du börja hos oss? Här kan du ställa dig i kö till Norrköping Södra.

Ställ dig i kö

Välkommen till Erlaskolan Södra!

Erlaskolan Södra har idag över 260 elever från årskurs 4 till årskurs 9. Vi finns i fina lokaler på Sprängstensgatan, Vrinnevi Park. Nära skolan finns Vrinneviskogen för lek, hälsa och pedagogik. Kommunikationerna är goda med både bil, buss, cykel och till fots.

Vanliga frågor och svar

Vi byter grupper 3 gånger per läsår.

Vi är mitt i antagningsprocessen så det är svårt att säga exakt antal än. Men det är max 28 elever på klass. 54 elever på TEAM (Årskurs).

Om vi har en elevgrupp som inte fungerar tillsammans så arbetar vi aktivt i den gruppen med värdegrundsfrågor och hur vi bemöter varandra. Vi har ett antal elevstödjande mentorer som är väldigt duktiga och erfarna. Vi arbetar även aktivt med elevgrupperna under mentors/teamtid som vi har 2 gånger i veckan. Där arbetar vi mycket med sammanhållning och teamkänslan i teamet.

Vi har legat något under snittet. Dock ser vi en väldigt brant uppåtgående progressionskurva för den enskilda eleven vilket känns väldigt bra. Vi märker att vårt arbete ger resultat!

Vi har en väldigt bra vuxennärvaro under övergångar och raster. Det här ger väldigt lite utrymme för exempelvis mobbning. Vi arbetar två gånger i veckan med teamet som grupp och arbetar bland annat med samhällsfrågor och värderingsövningar. Vårt mål är att alla elever ska känna sig trygga i skolans lokaler. Våra elevstödjande mentorer arbetar hela tiden med trygghet på skolan, tillsammans med eleverna. Vi ser även till att hålla tät kontakt med vårdnadshavare.

Man kan kolla in på meny här. Eleverna matråd jobbar tillsammans med matleverantören för att finslipa menyn efter elevernas önskemål.

Följ med på rundtur i våra lokaler med Friendzone!

Receptionen är navet och det första som möter våra elever och föräldrar som kommer till våra Erlaskolor. Här finns alltid en vuxen som möter ditt barn, svarar i telefonen, arbetar med administration och hjälper till på andra sätt när det behövs.

Vi har ett team engagerade medarbetare som skapar trygghet och motiverar eleverna att utveckla sina kunskaper och förmågor. Varje dag.

Här kan du ta del av ett digitalt Upptäck Erla!