Varför Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov. Idén om ”På riktigt är viktigt” är unikt för oss. Det handlar om att så mycket som möjligt av ditt skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant. Mer kreativt. Och mycket roligare!

Erlaskolan är början på resten av din framtid. Därför pratar vi tidigt om dina intressen och dina tankar om livet efter grundskolan. Syftet är att ge dig inspiration och motivation i ditt lärande, och träning i att tänka framåt. Vi är med dig hela vägen. Från första dagen.

Så här gör vi

Några extra viktiga exempel på hur vi tänker och vad vi gör i vardagen. 

Kan man träna på förmågan att må bra? Ja, det är vi övertygade om. Välmående och hälsa beror på fysiska, sociala och psykologiska aspekter. Vi väver in allihop i lärprocessen. Den fysiska delen är särskilt viktig för att stimulera lärandet och koncentrationen. Brainbreaks, Pulspass, skolidrott och andra fysiska aktiviteter ger nytt syre till både hjärtat och hjärnan.

Vi använder olika pedagogiska metoder och verktyg för att utveckla tänkandet och för att synliggöra lärandet.

En viktig del i lärandet är samverkan med omvärlden och insikten att omvärlden hela tiden förändras. Här arbetar vi bland annat med att koppla ihop olika ämnen till helheter som baseras på verkliga utmaningar och frågeställningar. Eleverna använder sina kunskaper för att skapa värde för andra. På riktigt. Arbetssättet fungerar i alla åldrar, och efter nian är eleverna väl preparerade för fortsatta studier.

Vi är övertygade om miljöns betydelse för att stimulera nyfikenhet och kreativitet. Därför är våra inomhusmiljöer noggrant färgsatta och utformade på ett sätt som kännetecknas av öppenhet, trygghet och transparens. Till våra lärmiljöer räknar vi också omvärlden och den digitala världen. Alla tre miljöerna är centrala för lärandet inom Erlaskolan.