Våra pedagoger

På Erlaskolan finns de engagerade pedagogerna som tror på alla elevers möjlighet att utveckla de förmågor man redan har och komplettera med nya. Vår pedagogiska grund är en trygg men flexibel plattform som vi kan stå på även med vetskapen att verkligheten är föränderlig. På så vis ger vi våra elever de bästa möjliga förutsättningarna att lyckas i sitt dagliga lärande och i framtiden efter Erlaskolan.

Skapar en trygg och positiv atmosfär.

Erlaskolans pedagoger är engagerade och tydliga ledare som skapar trygghet i skolan. Tryggheten främjar elevernas självinsikt och självkänsla, så att de vågar vara sig själva och behandlar varandra med respekt. Att pröva och misslyckas är helt okej på Erlaskolan - det är ju så man lägger grunden till nytänkande och framgång i verkliga livet. I trygghetsskapandet ligger med andra ord att stimulera elevernas sociala förmåga, empati och teamkänsla. Vi arbetar aktivt med våra kärnvärden trygghet, utveckling, team och framgång.

Både expert och vägledare

Vårt sätt att arbeta med vår pedagogiska grund gör pedagogrollen extra mångsidig och intressant. Hos oss kombinerar pedagogen sin ämnesexpertis med förmågan att vägleda elevernas utveckling genom verklighetsförankrade lärsituationer och meningsfulla utmaningar med tydligt syfte. Pedagogen stöttar hela vägen, visar på olika infallsvinklar och ger kontinuerlig återkoppling i syfte att hjälpa eleven utvecklas i sin lärprocess.